Gesondheet a Sozial Sécherheet
Krankheeten
Fir des Démarchen kënnt der kontaktéieren :
Roud Kräiz Lëtzebuerg
Adress
44 Bd Joseph II 
L-1840 Ville-Haute Luxembourg
Telefon
Stonneplang
 • Moies
 • Mëttes
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
 • Portugisesch
 • Italienesch
 • Spuenesch
 • Alle Sprachen (Dolmetscherdienst)
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Email
 • Videouruff
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Fräi zougänglech
 • Op der Plaz: Flyer, Broschüren, Informatiounszeitungen, etc.
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Liewen Dobaussen
Adress
72, avenue JF Kennedy
L-9053 Ettelbruck

B.P.134
L-9002 Ettelbruck
Telefon
Stonneplang
 • Nëmmen op Rendez-vous
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Portugisesch
 • Mit Übersetzer: Arabisch, Trigrigna,...
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Email
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Nëmme fir Memberen (ganz oder deelweis)
 • Op der Plaz: Flyer, Broschüren, Informatiounszeitungen, etc.
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
CMCM - Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste
Adress
32-34, rue de Hollerich
L- 1740 Luxembourg
Telefon
Stonneplang
 • 8:45 - 11:45 an 13:00 - 17:00
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Email
 • CMCM-App
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Fräi zougänglech
 • Nëmme fir Memberen (ganz oder deelweis)
 • Op der Plaz: Flyer, Broschüren, Informatiounszeitungen, etc.
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Guichet.lu
Adress
Helpdesk Guichet.lu
11, Rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Telefon
Stonneplang
 • Moies
 • Mëttes
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Online-Kontaktformular
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Fräi zougänglech
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Chambre des salariés
Adress
Chambre des Salariés
18, rue Auguste Lumière
L - 1950 Luxembourg
Telefon
Stonneplang
 • vu Méindes bis Freides
 • 8.00 - 12.00
 • 13.00- 17.00
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Email
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Fräi zougänglech
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Haus vum Diabet - Association Luxembourgeoise du Diabète asbl
Adress
143, rue de Mühlenbach - L-2168 LUXEMBOURG
Telefon
Stonneplang
 • Méindes 9.00 - 17.00
 • Mëttwochs 9.00- 17.00
 • Freides 9.00- 17.00
Praktizéiert Sproochen
 • Letzebuergesch
 • Franséisch
 • Englesch
 • Deitsch
 • Portugiesesch, op Rendez - vous
Internetsäit
Fir eis ze kontktéieren
 • op der Platz
 • iwwer Telefon
 • per Mail
 • per Videocall
 • iwwer Internetseit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • frei zougänglich
 • op der Platz: Flyers, Broschüren, asw
 • Op engem digitalen Support, online, via sozial Medien
Blëtz - bei Herzinfarkt (Association luxembourgeoise pour concernés d’un accident vasculaire cérébral)
Adress
68, rue du Château
L-3217 Bettembourg
Stonneplang
 • Lundi à vendredi 8h00-11h30 et 13h30-16h00
Praktizéiert Sproochen
 • Letzebuergesch
 • Englesch
 • Deitsch
 • Franséisch
Mail

info@bletz.lu

Internetsäit
Fir eis ze kontktéieren
 • iwwer Telefon
 • iwwer Mail
 • iwwer Videocall
 • um Internetsite
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • frei zougänglich
 • op engem digitalen Medium
 • Broschür a Flyer matt der Post wann gefrot
Aaner Themen déi iech interesséieren kéinten
Aarbecht
Schutz fir Aarbechter, Aarbechtslosegeld: 2 vu villen Aspekter an dëser Rubrik.
Am Alldag
Deelhuelen um politesche Liewen, Gemengeninstanzen, Konsumenteschutz an d'Rechter vu Reesender fannt Dir hei.
Educatioun
Et geet net nëmmen em Schoulflicht: eng grouss Formatiouns Offer fir jonk an al: Hei fannt Der Uspriechparttner.
Famill
Vu Kannergeld bis Elterecongé: eng Rëtsch Instanze sinn hei fir Iech do.
Gesondheet a Sozial Sécherheet
Gesondheet, Beiträg, Pensioun: jiddereen ass hei betraff. Hei fannt Der Hëllef zu dësen Themen.
Migratioun an Asyl
Openthalt vun EU bierger an Drëttstaatler, Schutz fir Flüchtlingen: hei déi richteg Uspriechpartner.
Wunnen
Eng Wunneng lounen oder kafen: fir muncher ee mat allerhand Schwieregkeete verbonnen: hei fannt Dir déi richteg Adressen