Wunnen
Koproprietéit
Fir des Démarchen kënnt der kontaktéieren :
Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle A.S.B.L. (ULC)
Adress
55, rue des Bruyères
L-1274 Howald
Telefon
Stonneplang
 • Nëmmen op Rendez-vous
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Email
 • Courier
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Frei zougänglech
 • Nëmme fir Memberen (ganz oder deelweis)
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Ministère fir Wunnengsbau a Landesplanung
Adress
11, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Telefon
Stonneplang
 • Moies 8.00 - 12.00
 • Nomettes 13.30 - 16.00
 • Donneschdes nëmmen op Rendez - vous
Praktizéiert Sproochen
 • Letzebuergesch
 • Franséisch
 • Deitsch
 • Englesch
Fir eis ze kontktéieren
 • op der Platz
 • iwwer Telefefon
 • iwwer email
Internetsäit

Lounen:  https://logement.public.lu/fr/locataire/bail-loyer.html

Wunnengen: https://logement.public.lu/fr.html

Wunnengsbeihëllef :  https://logement.public.lu/fr/actualites/2023/09/campagne-aides-sept23.html

Co-propriétéit: https://logement.public.lu/fr/proprietaire/copropriete.html

t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Frei zougänglech
 • op der Platz Flyers, Broschürten, Newsletters, etc
 • Digital
 • Loyer-simulator : https://logement.public.lu/fr/locataire/obtenir-aide-location/subventionloyer.html
Guichet.lu
Adress
Helpdesk Guichet.lu
11, Rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Telefon
Stonneplang
 • Moies
 • Mëttes
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
Fir eis ze kontktéieren
 • Op der Plaz
 • Telefon
 • Online-Kontaktformular
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Fräi zougänglech
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Mieterschutz Lëtzebuerg / Association de défense des locataires de Luxembourg
Adress
63 rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg
Stonneplang
 • Nëmmen op Rendez-vous
Praktizéiert Sproochen
 • Lëtzebuergesch
 • Franséisch
 • Däitsch
 • Englesch
 • Portugisesch
Fir eis ze kontktéieren
 • Email
Internetsäit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • Nëmme fir Memberen (ganz oder deelweis)
 • Rechtliche Orientierungen
 • Op engem digitale Medium, dat online gratis a fräi zougänglech ass (Internetsäit, Säit op de soziale Netzwierker, asw.)
Aaner Themen déi iech interesséieren kéinten
Aarbecht
Schutz fir Aarbechter, Aarbechtslosegeld: 2 vu villen Aspekter an dëser Rubrik.
Am Alldag
Deelhuelen um politesche Liewen, Gemengeninstanzen, Konsumenteschutz an d'Rechter vu Reesender fannt Dir hei.
Educatioun
Et geet net nëmmen em Schoulflicht: eng grouss Formatiouns Offer fir jonk an al: Hei fannt Der Uspriechparttner.
Famill
Vu Kannergeld bis Elterecongé: eng Rëtsch Instanze sinn hei fir Iech do.
Gesondheet a Sozial Sécherheet
Gesondheet, Beiträg, Pensioun: jiddereen ass hei betraff. Hei fannt Der Hëllef zu dësen Themen.
Migratioun an Asyl
Openthalt vun EU bierger an Drëttstaatler, Schutz fir Flüchtlingen: hei déi richteg Uspriechpartner.
Wunnen
Eng Wunneng lounen oder kafen: fir muncher ee mat allerhand Schwieregkeete verbonnen: hei fannt Dir déi richteg Adressen