Gesondheet a Sozial Sécherheet
Chronesch Krankheeten
Fir des Démarchen kënnt der kontaktéieren :
Haus vum Diabet - Association Luxembourgeoise du Diabète asbl
Adress
143, rue de Mühlenbach - L-2168 LUXEMBOURG
Telefon
Stonneplang
 • Méindes 9.00 - 17.00
 • Mëttwochs 9.00- 17.00
 • Freides 9.00- 17.00
Praktizéiert Sproochen
 • Letzebuergesch
 • Franséisch
 • Englesch
 • Deitsch
 • Portugiesesch, op Rendez - vous
Internetsäit
Fir eis ze kontktéieren
 • op der Platz
 • iwwer Telefon
 • per Mail
 • per Videocall
 • iwwer Internetseit
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • frei zougänglich
 • op der Platz: Flyers, Broschüren, asw
 • Op engem digitalen Support, online, via sozial Medien
Blëtz - bei Herzinfarkt (Association luxembourgeoise pour concernés d’un accident vasculaire cérébral)
Adress
68, rue du Château
L-3217 Bettembourg
Stonneplang
 • Lundi à vendredi 8h00-11h30 et 13h30-16h00
Praktizéiert Sproochen
 • Letzebuergesch
 • Englesch
 • Deitsch
 • Franséisch
Mail

info@bletz.lu

Internetsäit
Fir eis ze kontktéieren
 • iwwer Telefon
 • iwwer Mail
 • iwwer Videocall
 • um Internetsite
t'Informatiounen sinn zougänglech
 • frei zougänglich
 • op engem digitalen Medium
 • Broschür a Flyer matt der Post wann gefrot
Aaner Themen déi iech interesséieren kéinten
Aarbecht
Schutz fir Aarbechter, Aarbechtslosegeld: 2 vu villen Aspekter an dëser Rubrik.
Am Alldag
Deelhuelen um politesche Liewen, Gemengeninstanzen, Konsumenteschutz an d'Rechter vu Reesender fannt Dir hei.
Educatioun
Et geet net nëmmen em Schoulflicht: eng grouss Formatiouns Offer fir jonk an al: Hei fannt Der Uspriechparttner.
Famill
Vu Kannergeld bis Elterecongé: eng Rëtsch Instanze sinn hei fir Iech do.
Gesondheet a Sozial Sécherheet
Gesondheet, Beiträg, Pensioun: jiddereen ass hei betraff. Hei fannt Der Hëllef zu dësen Themen.
Migratioun an Asyl
Openthalt vun EU bierger an Drëttstaatler, Schutz fir Flüchtlingen: hei déi richteg Uspriechpartner.
Wunnen
Eng Wunneng lounen oder kafen: fir muncher ee mat allerhand Schwieregkeete verbonnen: hei fannt Dir déi richteg Adressen